Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přátelé přírody - Naturfreunde

Toto proletářské sdružení s mezinárodní základnou (vzniklo v roce 1895 ve Vídni) působilo ve zdejším kraji vedle mnohem bohatšího, měšťanského Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory (Der deutscheGebirgsverein für das Jeschken und Isergebirge). Dlouhodobým přáním Přátel přírody bylo vybudovat vlastní spolkový dům. Ta myšlenka vznikla již před vypuknutím první světové války, jenomže nejrůznější potíže způsobily, že zůstalo jen u přání.

K realizaci došlo až v polovině dvacátých let 20.století a podnět k zahájení intenzivní činnosti na přípravách byl tak trochu zvláštní. Stala se jím totiž smrt oddaného člena spolku, známého jizerskohorského horolezce Rudolfa Thama, který zahynul 3.srpna 1923 během výstupu na Mont Blanc. Prozíravý Tham po sobě zanechal doma závěť, kterou odkázal deset tisíc korun libereckému odboru Přátel přírody. V testamentu dar podmínil přáním, aby prostředky byly použity pro výstavbu spolkového domu v Jizerských horách.

A tak se i stalo: peníze vytvořily základ fondu pro vybudování nové turistické chaty. Byl ustaven komitét pro stavbu domu v čele s Josefem Pilzem z Liberce a hned se začalo vyjednávat o koupi pozemku. Prvotní nápad zakoupit parcelu v Kristiánově se ukázal být nereálný, ale v roce 1924 se podařilo sjednat koupi s Rudolfem Bergmannem.

Protože se léto toho roku již chýlilo ke konci, začalo se s přípravnými pracemi až následující rok. Na zadání stavby dodavatelské firmě neměl spolek dostatek financí, a tak značná část prací byla prováděna svépomocně. Brigádám členů a příznivců se říkalo „pracovní výlety“. Neděli co neděli bylo možné potkávat po několik let turisty s krumpáči, motykami a lopatami směřující na místo stavby. Členové spolku zde odpracovali z pouhého nadšení, a samozřejmě bez nároku na odměnu, tisíce hodin.

Nejprve bylo vypracováno několik projektů, ale odsouhlasen byl až návrh ing. Josefa Zeppera z Janova Dolu u Liberce, též turisty a člena spolku Přátel přírody. Stavební dřevo bylo zakoupeno od Desfour-Walderodského ředitelství lesů, jež sídlilo v Josefově Dole. Na podzim roku 1925 byly v jednom z lesních oddělení poblíž Kristiánova pokáceny staré smrky a během následující zimy byly klády dopraveny k dolní Blatné pile (nyní na dně josefodolské přehrady). Tam bylo dřevo uskladněno a příští léto rozřezáno do potřebných rozměrů.

Za účelem získání potřebného stavebního kamene byla zakoupena ruina jednoho domu v horní části Janova nad Nisou. Také tento materiál byl na staveniště transportován v zimě na saních a práce byly rovněž provedeny brigádnicky zadarmo.

(zdroj: Otokar Simm, Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2005)