Obchodní podmínky pro rezervaci ubytování online

1) Rezervace pokoje se provádí online přes webové stránky prezidentska.cz .Pokud bude rezervace úspěšná, host bude po dokončení informován.

2) Po dokončení rezervace online je potřeba uhradit zálohu (50%) či je možno uhradit rovnou celou částku a to do 5 dnů od dokončení rezervace a vyzvání k platbě. Pokud k úhradě nedojde, bude pokoj uvolněn pro další rezervace. Do doby uhrazení ceny pobytu / zálohy nemá host pokoj ze strany provozovatele garantován.

3) Po připsání platby bude host informován a jeho rezervace bude platná.

4) Existuje výjimka pro pobyty, kde host rezervuje pokoj méně než 7 pracovní dny dopředu. Zde je nabídnuta možnost pouze kartou online. Pokud je příjezd za méně jak 2 měsíce od data rezervování, bude hostovi zaslána výzva k zaplacení 100% částky za ubytování se splatností do 5 dnů.

5) Pokud dojde k technické chybě při rezervaci, zejména pak pokud cena nebude ve větší míře odpovídat aktuálnímu ceníku, je hotel oprávněn rezervaci zrušit při navrácení 100% z uhrazené částky, případně požadovat úhradu chybějící části za ubytování po příjezdu.

6) Placení kartou online zajišťuje subjekt třetí strany a provozovatel hotelu nemá žádný přístup ke kartě, údajům a transkaci, zná pouze informaci o jejím úspěchu / neúspěchu.

7) Pokud dojde k chybě při placení v platební bráně on-line, host by se měl obrátit na svoji banku pro více informací. Také informovat provozovatele o vzniklém problému, aby bylo domluveno náhradní řešení úhrady.

8) Pokud se host rozhodně zrušit rezervaci, bude hotel vyžadovat dle § 442/1 Občanského zákoníku výši skutečné škody, maximálně však do výše:
0-3 dny před ubytováním: 100% z ceny pobytu
4-14dny před ubytováním: 50% z ceny pobytu
15-30 dnů před ubytováním: 20% z ceny pobytu
31a více dnů před ubytováním: 0% - plné vrácení
* dny jsou uváděny vždy včetně

Skutečná škoda je pak stanovena zejména s ohledem na datum ubytování (sezóna, svátky, víkendy atd.)

9) Rezervaci host uzavírá se subjektem JEŠTĚD, spol. s r.o., IČ: 25008552

10) Potvrzením rezervace online host potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto podmínek, že jim rozumí a že je bez výhrad akceptuje

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 21.2.2016